Εργαστήρια

Η πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση όλων των νοσημάτων οδηγεί στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τους.

Η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών και των μέσων διάγνωσης αποτελούν ένα σημαντικό στόχο της Κλινικής Animus Κυανούς Σταυρός, αποσκοπώντας στην καλύτερη και αμεσότερη ιατρική κάλυψη των ασθενών μας.

Το Μικροβιολογικό και Ακτινοδιαγνωστικό μας εργαστήριο, διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό με άριστη επιστημονική κατάρτιση, βαθύ αίσθημα ευθύνης και σεβασμό στη φροντίδα του εξεταζόμενου. Η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αποτελεί την πρωταρχική φροντίδα μας και επιτυγχάνεται με αυστηρή εφαρμογή τεχνικών Εσωτερικού και Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου.

Μικροβιολογικό Εργαστήριο

Στο Μικροβιολογικό μας εργαστήριο πραγματοποιούνται Αιματολογικές, Βιοχημικές, Ορμονολογικές, Ανοσολογικές, Μικροβιολογικές εξετάσεις, Προεγχειρητικοί έλεγχοι, έλεγχος check up, έλεγχος γονιμότητας χωρίς ραντεβού.